Organisation

Organisationen bag Nordkystens Kunst Triennale 2019

Det er den selvejende Institution KunsthusUdenMure som har taget initiativ til Nordkystens Kunst Triennale 2019. KunsthusUdenMure (herefter KUM) er en udstillingsplatform i Nordsjælland, der opstod i 2009 ud fra et udtalt ønske om et koordinerende tværgående samarbejde mellem Gribskov Kommunes største kulturinstitutioner, der alle er repræsenteret i KUMs bestyrelse.

De særlige KUM-projekters fingeraftryk og særkende er, at de sætter samtidskunsten i spil med fortiden ved at udvikle stedsspecifikke kunstprojekter, både på de stærkt profilerede kunst-og kulturinstitutioner i kommunen, og, i tæt samarbejde med dem, desuden i kystbyerne og de storslåede naturområder omkring dem.

Kysten og skovene i Nordsjælland har siden Guldalderen virket som en magnet på kunstnere, der ønskede at fortolke og gengive lyset og naturen. Den samme fascination giver mange af samtidens kunstnere udtryk for i dag, og det er dette store potentiale, som KUM, ud fra erfaringen fra de tidligere års samarbejde, ønsker at give de bedst tænkelige muligheder og vilkår i årene fremover med udviklingen af Nordkystens Kunst Triennale.

Ved at formidle vores fælles kulturarv på nye måder, og med visionen om at tænke ud af boksen, være innovativ, debatskabende, og inddrage mange lokale grupperinger og aldersgrupper, ønsker KUM med denne første del af Triennalen at etablere et endnu tættere samarbejde på tværs, at åbne for et videre udsyn gennem de 20 inviterede danske og internationale kunstneres blik på det sted-kendte – og på sigt at udvide Triennalen til at omfatte hele Nordkystområdet.