CURATOR

Anja Franke

Kurator statement v. Anja Franke

Nordkystens Kunst Triennale – Ukendt Landskab har til formål at udforske de regionale begrebsmæssige og konkrete kvaliteter på Sjællands nordkyst. Som billedkunstner har jeg fået til opgave at kuratere triennalen, og har valgt titlen Ukendt Landskab. Dels fordi den hentyder til måden kunstnerne kan arbejde på og dermed giver plads til en bred vifte af kunstneriske metoder, og dels fordi den henviser til triennalens overordnede tema. De medvirkende internationale og danske kunstnere blev, under tre dages Art Camp på nordkysten sommeren 2015, inviteret til at fortolke og fabulere over ideen om Ukendt Landskab. Og samtidig, gennem triennale formatet, undersøge nye former for diplomati og erfaring med den kunstneriske proces, her midt i vores nordiske identitet og selvforståelse.

Jeg har kurateret ud fra følelsen og situationen af ”at miste noget og på samme tid støde ind i noget ukendt”, og har inviteret kunstnere fra ind- og udland til at iscenesætte en slags mikro-emigration af kunstneriske refleksioner i det nordsjællandske landskab og på de etablerede kunst- og kulturinstitutioner i området.

Kunstnere i dag organiserer i højere grad selv deres kunst gennem netværk med andre kunstnere, og skaber kunstplatforme uden for de etablerede kunstinstitutioner. For eksempel har jeg skabt IHi – InstantHERLEV institute, der fungerer som et kunst- og forskningsinitiativ for skabende proces. Jeg tror, at selvorganisering er ved at nå et nyt niveau når det gælder kunstudstillinger – hvor grundlæggende research og kunstnerisk selvorganisering kommer til at danne fundamentet.

Vi er vores kulturidentitet, indtil det fremmede og ukendte viser os noget andet

Jeg ser den nordiske selvforståelse, kønnet og identitet have noget tilfælles med en del af den feministiske strategi. I forbindelse med kvindefrigørelsen, begyndte de kvindelige kunstner i 70´erne, i USA, at lave kunst der formulerer kvinden som et køn. I forbindelse med italesættelsen af kvinden som køn, blev der samtidigt rettet fokus mod, og stillet spørgsmål til, den hvide vesteuropæiske mand, hans identitet og rolle i samfundet. Samme problematik ser jeg med henblik på vores nordiske identitet, hvor der de sidste par år er stillet spørgsmål til globalisering og vores lokalsamfund. Ligesom kvinden, der før repræsenterede det andet, det fremmede, det ukendte, er det nu flygtninge, emigranter og andre kulturer som etablere sig i vores nordiske kultur, der repræsenterer det fremmede og det ukendte. Herudfra er vi begyndt at italesætte vores nordiske identitet gennem globaliseringen og mødet med fremmede mennesker og ukendte kulturer. Ukendt Landskab undersøger hvordan dette møde sætter denne problematik under debat, og kan spores på vidt forskellige måder gennem kunstneres værker.

Erfaringer om viden og selvorganisering i kunst

I min udvælgelse af Triennalens kunstnere, har jeg lagt vægt på, at de alle har stor erfaring med at arbejde Site Specifik. Det vil sige, at kunstværket er skabt ud fra den givne kontekst, der i forvejen eksisterer gennem stedernes historie, natur, kultur, miljø, køn og lokale fortælling. Kunstnerne anvender i denne Triennale-sammenhæng det nordsjællandske område og dets kulturinstitutioner som en slags ´palet´, og reflekterer deres egen kunstneriske virksomhed ved at skabe betydning på tværs af sprog, landegrænser, kultur og individ.

Viden og stedsspecificitet er ofte i modstrid med hinanden, og kræver den sensibilitet, udforskning og undersøgelse som man finder i kunstpraksissen, og som kan være med til at revurdere, hvordan viden formidles på stedet, gennem nysgerrighed, følelse og kreativitet. Af denne grund, ser jeg den erfaring jeg har fra kunstnerisk selvorganisering, som en dyb motivator for at fremme kunstnerisk viden. Ved at fokusere på fordelene, det særegne ved stedet, vil den kunstnerstyrede oplevelse bringe nye ideer og organiseringer med sig, i udfoldelsen af det ´ukendte´.