#nordkystenskunsttriennale 22. juni – 22. september 2019
  • da
  • en

Det Gamle Hus

I Det Gamle Hus og Lagerhallen i Gilleleje kan man opleve et værk af Yvette Brackman (US/ DK)

Åbningstider: 4. juni-28. august: Tirsdag-søndag 11.00-16.00
1. september-23. oktober: Lørdag-søndag 11.00-16.00
Efterårsferien: Alle dage 11.00-16.00
Ellers efter aftale med Museum Nordsjælland

Museum Nordsjælland er et kulturhistorisk museum med afdelinger i Hørsholm, Hillerød og Gilleleje. I Gilleleje arbejdes der i disse år på at skabe et nyt museumsområde, der hovedsagelig skal fortælle tre væsentlige historier: Historien om danske jøders flugt fra Gilleleje til Sverige under 2. Verdenskrig, Fiskeriets historie og Den første Turisme. Området, hvor det nye museum får til huse, ligger centralt mellem havnen og kirken i den idylliske bymidte og består i dag af to grunde med hver deres oprindelige fiskerhus, hvoraf det ene fungerer som museum med interiør anno 1870´erne. Grunden rummer også en nyere bygget Skibshal, hvorfra Fiskeriets historie formidles. På den anden grund ligger et fiskerhus med en gammel have, hvor man aner reminiscenser af fiskerfamiliens nyttehave med frugttræer og bærbuske. Havnen, havet og Sveriges kyst er allestedsnærværende, og man mærker historiens vingesus.

www.museumns.dk

Det Gamle Hus
Gilleleje Hovedgade 49
3250 Gilleleje

Lagerhallen
Østergade 20
3250 Gilleleje