#nordkystenskunsttriennale 4. juni - 1. november 2016
  • da
  • en

Nordkystens Kunsttriennale 2019_ ARV

Velkommen! Læs lidt om den næste kunsttriennale, der foregår sommeren 2019

Nordkystens Kunsttriennale 2019_ ARV
– Oplev Nordkystens landskaber og historie gennem kunsten

Hvad betyder arv for mennesker i dag? Er arv et fælles ansvar?
Og hvordan former vores arv vores steder, vores samfund og den fremtid, vi går i møde?
Disse spørgsmål danner fundamentet for kunst – og kultureventen Nordkystens Kunsttriennale 2019 med temaet ARV.

Kunsttriennalen – en kunstnerisk oplevelsesrejse
På Nordkystens Kunsttriennale 2019 vil danske og nordiske kunstnere udforske de regionale, historiske og specifikke begrebslige kvaliteter i begrebet ARV med afsæt i den ny nationalpark Kongernes Nordsjælland og den mangfoldighed af kulturhistorie, der er indlejret her. På den baggrund vil kunstnerne skabe en række værker til de specifikke steder i samspil og udveksling med områdets beboere og med kunst-og kulturinstitutionernes samarbejds- og dialogpartnere.

Kunsttriennalen er derfor en kunstnerisk oplevelsesrejse gennem tider og steder, hvor alle med udstillingsguiden i hånden kan finde deres egen rute og gå på opdagelse i områdets særlige arv og steder.
Der vil være et stærkt fokus på mødet, udvekslingen og dialogen, der udspiller sig mellem de kulturelle identiteter, som kunstnere fra Danmark og det øvrige norden bringer med sig, og som sættes i spil, både mellem kunstnerne indbyrdes og i mødet med Nordkystens befolkning, historie og kulturlandskab.

Kurator på årets kunsttriennale
Det bliver kunstner og kurator Carina Zunino (f. 1974), der frem til 2019 skal sætte rammerne om vores 2. kunsttriennale. Zunino er en prisbelønnet kunstner, der har en lang række vidtspændende udstillinger, i både ind- og udland bag sig og som arbejder i et skulpturelt, installatorisk og fotografisk værkfelt.

Zunino om temaet ARV;
Arv og kulturarv er omfattende begreber, der både indbefatter det konkrete, som er efterladt til eftertiden, men også det mere immaterielle og abstrakte, som handler om kulturelle elementer i vores bevidsthed som sprog, livssyn og omgangsformer, der danner fortællinger om fortiden og som også rummer et fælles fundament både om det overordnede for eksempel det ”nordiske” til små forskelle fra egn til egn i et mindre land som Danmark.

Folkevandringer og de mange globale kommunikationsnetværk i dag skaber et behov for, at vi grundigt overvejer vores oprindelse og personlige identitet. Men arv er også med til at forankre os i tiden. Arv minder os om, hvem vi engang var og sætter retning for, hvem vi kan blive.
Som kurator af Nordkystens Kunsttriennale 2019 vil jeg præcisere mit fokus på det omfattende tema Arv med undertitlen ”Igennem landskabet går vi ind i fremtiden”. Undertitlen tager afsæt i det at stå på jorden, det vil sige i kroppen og det fysiske, den forholder sig til stedet og tiden og så rummer den det metafysiske og det ukendte. Disse elementer vil være centrale for mig i mit arbejde med at sammensætte kunstnere og sites til kunsttriennalen 2019.

Det er min ambition at samtidskunstens debat- og dialogskabende perspektiver skal belyse historier, der danner udgangspunkt for de synlige steder og landskaber i området, som er bevaret, og som vi kan besøge og gå på opdagelse i nu. Og at kunsten skal pege på hvilken måde det usynlige som fortællinger, myter og traditioner er væsentlige for et områdes identitet og karakteristik. Hvordan påvirker den levende kultur vores tanker og forestillingsevne? Hvad bærer vi mennesker med os? Hvad har Nordkystens steder med og hvordan former det tilsammen dagen i morgen?